Aloitteeni

Marit aloitteet1.jpg

Tehdään yritysten perustamisesta helppoa

Uusien yritysten perustamiselle on luotava matalat kynnykset ja oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Yritystoimintaa helpottamaan eri puolille Helsinkiä kannattaa perustaa toimipisteitä, joissa yrittäjyyttä suunnitteleva saa sparrata ideaansa kokeneiden ammattilaisten kanssa.

Yrittäjäystävällisessä kaupungissa ymmärretään, että yrittäjyysidentiteetin kehittyminen on prosessi. Yrittäjyyden helpottamista varten kannattaa organisoida senioriasiantuntijoiden joukko tutoreiksi auttamaan uusia yrittäjiä.

Itä-Helsinkiin pitää perustaa yhteisiä työtiloja yksin yrittäville ja etätyöläisille. Tällaisissa yhteiskäyttötiloissa voidaan ohjatusti synnyttää uusia yhteisöjä. Usein hyvät ideat syntyvät spontaaneissa tapaamisissa ja satunnaisissa keskusteluissa, mistä yksinyrittäjät ja etätyöläiset jäävät helposti paitsi. Aktiivinen ja moderni Helsinki tarvitsee yhteisiä työtiloja uusien ideoiden ja erilaisten osaajien kohtaamiselle.

Marit aloite tilat.jpg

Eläkeikäisille lisää iloa ja elämää helpottavia asioita

Otetaan kaupungin omistamia tyhjiä tiloja uuteen käyttöön, ja tehdään niistä viihtyisiä tiloja, joissa voi tavata muita, vaikkapa kahvin, harrastusmahdollisuuksien ja iltapäivätanssien merkeissä. Tällaisia tiloja on esimerkiksi Vuosaaren kartano, niin kauan kuin se on Helsingin omistuksessa, sekä Uutelassa Hallkullan niemessä sijaitseva huvila hurmaavine pihapiireineen ja upeine maisemineen. Tällaiset paikalliset vapaa-ajan tilat voivat synnyttää uudenlaista vuorovaikutusta eri ikäryhmien kesken ja tarjota työmahdollisuuksia kulttuurialan ammattilaisille.

Kaikki kaupungin omistuksessa olevat suojeltavat rakennukset on saatava niiden kunnon mukaiseen aktiiviseen käyttöön. Tyhjillään ne rapistuvat edelleen korjauskelvottomiksi, kunnes joku polttaa ne yksi toisensa jälkeen ja osa kaupungin historiaa haihtuu unholaan. Mielessäni on erilaisia tapoja hyödyntää suojeltavia rakennuksia niin, ettei niistä koidu kaupungille kohtuutonta kustannusta, kuten työpajatoiminta vanhojen rakennusten entisöintiin.

Lääkäri potilaan lähelle eikä päinvastoin

Kokeillaan käytäntöä, että terveyskeskuksen lääkärit voisivat ottaa potilaita vastaan myös näiden kotien lähellä sen sijaan, että huonokuntoisen vanhan ihmisen on matkattava usein kalliisti taksilla terveyskeskukseen.

Marit aloite liikenne.jpg

Joukkoliikenne tarvitsijoiden luokse

Liikenteen reittisuunnittelussa pitää huomioida se, missä iäkkäät ja huonokuntoiset ihmiset asuvat. Liikenteen reittejä on voitava muuttaa tarpeiden muukaan. Ikäihmiset ja huonokuntoiset pitää ottaa huomioon lähibussien ja tulevaisuuden robottibussien reiteissä Helsingissä.

Vartiokylänlahdesta enemmän iloa

Vartiokylänlahden kaislikko valtaa alaa sen pohjukasta kohti siltaa. Se on ruopattava myös rannoilta, eikä vain keskeltä veneilijöitä varten, jolloin virkistyskäyttöön vapautuu enemmän tilaa.
 

Myös koirille tulisi varata erillinen uintipaikka Vartiokylänlahden pohjukasta, sopivan etäisyyden päästä lintujen pesimäpaikoista ja ihmisten uintipaikkoista.

Marit aloite vartiokylänlahti.jpg
274