Search

UUSIA YRITTÄJIÄ ITÄ-HELSINKIIN!

Helpotetaan yrityksen perustamista. Seniorien tietotaito myös nuorempien avuksi. Luodaan oikein mitoitettuja ja oikea-aikaisia palveluita.


Ymmärretään yrittäjyysidentiteetin kehittymisen portaat. Se on kuin raskaus, joka vaatii oman aikansa syntyäkseen. Annetaan aikaa ja kuunnellaan.


Yhdistetään yrittäjiksi aikovia ja kokeneita yrittäjiä. Kehitetään sparrausta, valmennusta, tiloja ja muita palveluita. Niiden seurauksena syntyy mikroyrityksiä, joista ajan myötä kasvaa myös työllistäjiä. Siitä minulla on kokemusta.


Vuonna 1994 yhdistimme joukon av-alan yhdistyksiä ja perustimme Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry:n 39 perustajayrityksen voimin. Silloin Suomessa oli kolme televisiokanavaa. Toiminnanjohtajana hyvien puheenjohtajien ja hallituksen myötävaikutuksella vaadimme Neloskanavalle toimilupaa. Siitä käynnistyi nopea kehitys kanavien lisääntymiselle ja yksityisen tv-tuotantosektorin kasvulle. Kymmenessä vuodessa jäsenyritysten määrä oli uusien yritysten perustamisen myötä kasvanut yli sadan. Jokainen voi eri medioita seuratessaan nähdä, miten digitaalisen viestintäalan teollisuus on kehittynyt koko 2000-luvun.


Vuosikymmenen lopulla koulutin tv-alan ammattilaisia vastaaviksi tuottajiksi. Runsaat kuusikymmentä oppilastani ovat nyt joko yrittäjinä tai media-alalla tehtävissä, jossa palkkaavat jatkuvasti satoja ihmisiä töihin,joko vakituisiin työsuhteisiin tai freelancereina.


2010-luvulla suunnittelin, hankin ESR-rahoituksen ja toteutin kolmen vuoden mittaisen luovan talouden agenttien ja managerien valmennusohjelman ja myöhemmin aineettomiin oikeuksiin erikoistuvien agenttien valmennusohjelman. Niiden tuloksena perustimme Luovan talouden agentit ja managerit, AGMA ry:n ja KREAM Helsinki osuuskunnan. Kymmenessä vuodessa AGMAsta on kasvanut yli 40 jäsenyrityksen kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu yhdistys. Sen jäsenyrityksissä on noin kaksisataa työpaikkaa ja yli 2000 päämiestä, joiden tuotteita ja palveluita agentit myyvät.

31 views

Recent Posts

See All