Mitä asioita haluan edistää Helsingin kaupunginvaltuustossa?

Marit vaaliteemani.jpg

Ikä ja elämänkokemus ovat rikkaus

Yli 70-vuotiaana olen vanhenemisen kokemusasiantuntija.

Helsingin asukkaista 17,3 prosenttia on yli 65-vuotiaita. Vietän kohta vakituisen työelämäni 60-vuotisjuhlaa haaveilematta eläkkeelle jäämisestä. Tunnistan vanhojen ikäluokkien ihmisten erilaisuuden. Olemme yksilöitä. Meissä on mieleltä ja kunnolta aktiivisia, reippaita ja uutta oppivia. Joukossamme on myös sairauden murtamia ja hoitoa kaipaavia. Emme ole merkityksettömien ihmisten massa, joka myydään alennuksella halvimmalla tarjoavalle palveluiden tuottajalle.

Haluan puhua eläkeikäisten äänellä niistä asioista, joilla on merkitystä arkeemme. Haluan osoittaa omalla esimerkilläni, ettei yli 55-vuotias ole liian vanha tekemään työtä - vaan usein parhaimmillaan tarjoamaan kokemustaan työelämän ja yhteiskunnan hyväksi.

 

Luovuutta yrittäjyyteen

Helsinki tarvitsee yrittäjiä ja niiden antamia työpaikkoja. Haluan kannustaa ja edistää luovuutta yrittäjyydessä sekä yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien toteuttamismahdollisuuksia.

Kokemukseni elokuva- ja televisioalalta ja tapahtumatuotannosta sekä muotoilun, musiikin ja luovan talouden agenttien ja managerien parista on luonut minulle laajan verkoston luovien alojen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien moninaista joukkoa.

Olen viimeisen kymmenen vuoden ajan kouluttanut ja valmentanut parisataa yrittäjäksi aikovaa nuorta aikuista. Nämä kontaktit tarjoavat minulle jatkuvasti ajantasaista ymmärrystä yrittämisen kentästä Helsingissä ja eri puolilla Suomea. Uskon, että tästä kokemuksesta ja verkostosta on hyötyä, kun kehitetään helsinkiläisten yrittämisen edellytyksiä.

Vireä ja vihreä Vuosaari

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran tutkimuksen mukaan asukkaiden arvostuksessa turvallisuus ja luonnon läheisyys sekä palveluiden saatavuus korostuvat ja asettuvat tiiviin kaupunkimaisuuden edelle.

Haluan vaikuttaa siihen, että Vuosaaren lähimetsät säilyvät rakentamiselta ja että palvelut ovat saavutettavissa niin kävellen, polkien, julkisilla liikennevälineillä kuin yksityisautolla jokaiselle asukkaalle kunnostaan riippumatta.

Turvallisuuden tunne on yksilöllinen. Yhteisöllisyys vähentää turvattomuutta. Vieras saattaa pelottaa. Tämän päivän Helsingissä tarvitsemme keinoja lisätä tuttuutta ja turvallisuutta. Tavoitteenani on monistaa työelämässä kehittämäni metodi toisilleen tuntemattomien ihmisten ryhmäyttämisestä myös eri kulttuureita edustavien helsinkiläisten kotouttamiseen ja onnistuneeseen yhteiseloon.

274